Voorkom Imagoschade?

Je vraagt je waarschijnlijk af hoe je imagoschade kunt oplopen, door niet AVG compliant te zijn met je bedrijf. Laat mij dan eerst uitleggen waar de AVG voor staat en wat het betekent voor jouw bedrijf.

Wat doet de Algemene Verordening Gegevensbescherming eigenlijk?

De AVG beschermt de persoonsgegevens van natuurlijke personen, maar biedt ook zeker de mogelijkheid van vrij verkeer van persoonsgegevens binnen de EU. De bescherming is een grondrecht van de Europese Unie.

Wat betekent AVG voor jouw bedrijf?

De  AVG eist dat een bedrijf organisatorische en technische maatregelen neemt. Dit is nog niet zo makkelijk, daar de formulering van de verordening niet altijd even duidelijk is. Het bevat veel vage begrippen en open normen. Het praktisch implementeren is voor jouw bedrijf dan ook een hele opgave. Voor ieder bedrijf houdt dit weer andere maatregelen in. Het hangt af van de manier waarop -, de hoeveelheid – en of er bijzondere persoonlijke data worden verwerkt.

De gevolgen voor jouw bedrijf kunnen groot zijn. Niet alleen vanwege de op te leggen boetes, maar denk vooral ook aan de imagoschade die jij met je bedrijf kan oplopen als je niet AVG compliant bent. AVG is een extra waarborg voor de continuïteit van jouw bedrijf.

Wat kan jou nou gebeuren?

Stel je bent goed bezig met je bedrijf en de opdrachten stromen tot nu toe lekker binnen. Dan opeens zie je een kentering. Wat is er aan de hand. Je kan er niet zo snel je vinger opleggen. Tot iemand je vertelt, dat hij een privacyverklaring mist op je website of bij je offerte.

Hoezo privacyverklaring? Je gaat toch altijd al voorzichtig om met gegevens van je klant? Je werkt toch al jaren volgens de Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens)? Niemand heeft ooit klachten hierover gehad!

Daar zit hem nou juist de kneep. De Wbp is komen te vervallen en de verordening AVG is van kracht geworden per 25 mei 2018. En ja, die geldt voor alle bedrijven, dus ook voor die van jou. Oké, je hebt er wel eens iets over gehoord. Er niet zoveel aandacht aan geschonken, omdat je altijd al heel zorgvuldig bent.

Toch merk je dat klanten afhaken en hun opdrachten bij andere bedrijven gaan neerleggen. Jouw links laten liggen.

Imagoschade kan groot zijn!

Er is een klant die het niet eens is met hoe jij omgaat met zijn persoonlijke gegevens en legt een klacht neer bij de AP (Autoriteit Persoonsgegevens). Dit is de autoriteit die moet controleren of de bedrijven, groot en klein, zich wel aan de regels van de AVG houden. Deze autoriteit heeft evenveel bevoegdheden als de FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst).

Heb je alles keurig op orde voor de AVG, dan zal er weinig aan de hand zijn. Je hebt namelijk in je privacy verklaring netjes aangegeven, waarvoor je de gegevens nodig hebt, wat je ermee doet en hoe lang je ze bewaart. Deze privacy verklaring heb je ook gecommuniceerd naar de klant of staat openbaar op je website. Je hebt verwerkersovereenkomsten afgesloten met de partijen, die ook met de persoonsgegevens van jouw klant werken. De AP kan dus bevestigen dat je je aan de regels van de AVG houdt en dat je klant dus kan weten wat er met zijn persoonsgegevens gebeurd.

Echter heb je dit niet volgens de verordening AVG  gedocumenteerd staan? Dan kan het zijn dat, na onderzoek van de AP, je op een ‘zwarte lijst’ komt te staan. De AP vermeld namelijk bedrijven die niet  AVG compliant zijn en door middel van een klacht bij hen in het vizier zijn terecht gekomen.

Dit kan je dus grote imagoschade opleveren. Bedrijven willen geen zaken meer met je doen en je bedrijf zal geen continuïteit hebben. Een slechte naam krijgen. Ook hier zal mond tot mond reclame zijn werk doen.

Hoe wordt ik op een eenvoudige manier AVG compliant

Zorg dus voor een goed AVG beleidsplan, een privacy verklaring, verwerkersovereenkomsten en een verwerkingsregister. Ook ICT komt hierbij om de hoek kijken.

Wij snappen dat het je boven je pet groeit, dat je er geen tijd voor hebt en dat je niet in de materie thuis bent. Vraag hulp bij het AVGsteunpunt.nl en laat je hierin bijstaan door een goede jurist. Zet niet zomaar iets op papier, maar laat onze jurist een gedegen privacyverklaring, gestoeld op jouw business, opstellen.

AVG / Privacyverklaring

Verwerkersovereenkomst