Deze privacyverklaring ziet toe op alle persoonsgegevens die AVGSteunpunt.nl van u verwerkt. AVGSteunpunt.nl is een samenwerkingsverband van verschillende ondernemers. AVGSteunpunt.nl is geen rechtspersoon. Doordat wij weinig persoonsgegevens (laten) verwerken, is onze privacyverklaring kort.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen de volgende gegevens:

  • Uw voornaam en achternaam;
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres (optioneel)

Waarom hebben wij uw persoonsgegevens nodig?

Wij hebben uw gegevens nodig om u te kunnen bellen of een e-mail te kunnen sturen over de AVG/privacyverklaring.

Bent u verplicht om uw persoonsgegevens aan ons te geven?

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Zonder deze gegevens kunnen wij uw aanvraag echter niet beantwoorden. Deze gegevens zijn ook noodzakelijk om

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw gegevens om u te kunnen bellen over de AVG/privacyverklaring. Indien u enkel uw e-mailadres stuurt, dan sturen wij u een e-mail over de AVG/privacyverklaring. Vult u zowel uw telefoonnummer als e-mailadres in, dan sturen wij u pas een e-mail als wij u telefonisch niet kunnen bereiken.

Waarom mogen wij uw persoonsgegevens gebruiken?

Wij gebruiken uw gegevens, omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Ons gerechtvaardigd belang is het leveren van goede dienstverlening en om uw aanvraag om te worden gebeld over de AVG/privacyverklaring te kunnen beantwoorden.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan drie maanden.

Delen wij uw persoonsgegevens met anderen?

Wij delen uw persoonsgegevens met anderen voor zover dat noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering. Wij delen niet meer gegevens dan nodig is voor het doel waarvoor u de gegevens verstrekt heeft. Wij delen uw gegevens met onze hostingpartij (domeinregistratie en website- en mailhosting). Daartoe zijn wij genoodzaakt, omdat wij geen eigen servers hebben.
Wij kunnen uw gegevens verstrekken aan de ondernemers die AVGSteunpunt.nl mogelijk maken. Deze ondernemers zijn: Yourdentity, Nieuwe Pixels, Al Timone, Duidelijk in tekst en Kroon Legal. Meer informatie over deze ondernemers vindt u op de website.
Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan anderen.

Worden er persoonsgegevens aan landen buiten de EU gegeven?

Wij geven enkel via Google Analytics informatie door aan Google, die deze gegevens verzamelt op servers in de Verenigde Staten. Mochten wij persoonsgegevens overbrengen naar een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte, dan zorgen wij voor de benodigde passende contractuele en technische waarborgen voor de gegevensbescherming.

Persoonsgegevens die wij niet van u ontvangen, maar van anderen ontvangen

Wij ontvangen geen persoonsgegevens van anderen.

Uw rechten bij het verwerken van uw persoonsgegevens
U heeft het recht om:

  • Uw persoonsgegevens in te zien,
  • Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te passen of te wissen,
  • De verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en
  • Uw persoonsgegevens in digitaal formaat te krijgen.

Bezwaar tegen het verwerken van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.

Toestemming persoonsgegevens te verwerken

Heeft u eerder toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken? Dan kunt u deze toestemming op elk moment intrekken. Wij verwijderen in dat geval uw gegevens voor zover dit mogelijk is binnen de wet.

Klachten over het verwerken van uw persoonsgegevens

Heeft u klachten heeft over het verwerken van uw persoonsgegevens door ons? Dan ontvangen wij uw klacht graag, zodat wij deze klacht kunnen oplossen. Ook kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. De toezichthoudende autoriteit voor persoonsgegevens in Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens.

De persoonsgegevens bij uw bezoek aan onze website: cookies

Bij een bezoek aan onze website plaatsen wij cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden. Deze tekstbestanden bevatten uw persoonlijke instellingen voor een bepaalde website en informatie over uw apparaat (telefoon, computer of tablet). Deze tekstbestanden worden met pagina’s van onze website meegestuurd en op uw apparaat opgeslagen.

Cookieverklaring

Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies. Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Algemene bezoekgegevens zijn onder meer: meest bezochte pagina’s en hoe bezoekers door de website klikken. Deze gegevens worden alleen intern opgeslagen en bewerkt. Ze worden gebruikt voor statistische analyses van bezoekgedrag. Met deze informatie kunnen we de indeling en de informatie op onze website verder verbeteren. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen. De cookies staan op uw apparaat en niet bij ons.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Het gebruik van social media

Onze website maakt gebruik van de social media buttons LinkedIn, Twitter, Instagram en Facebook. Deze buttons verwijzen u door naar ons bedrijfsaccount. Door het klikken op een button, stuurt u persoonsgegevens door naar deze social media. Het privacy beleid deze social media kunt u hier vinden:

LinkedIn: www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Twitter: https://twitter.com/en/privacy
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
Facebook: https://nl-nl.facebook.com/privacy/explanation

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus. Daarom hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Zo zijn de apparaten die toegang kunnen verschaffen tot de persoonsgegevens beveiligd met sterke wachtwoorden, maken wij gebruik van een VPN-verbinding en is gegevensuitwisseling via de website beveiligd middels een SSL-certificaat (herkenbaar aan de groene adresbalk met hangslot en het adres dat begint met https://).

Contactgegevens verantwoordelijke

AVGSteunpunt.nl
Contactpersoon G. Polders
Chalonhof 113
3762 CT Soest
M: 06 – 11 75 77 75
E: contact@avgsteunpunt.nl

U kunt een verzoek tot inzage, verbetering, aanpassing, wissen, beperking en overdracht van uw persoonsgegevens, uw bezwaar om uw persoonsgegeven te verwerken en uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken intrekken, kenbaar maken via een van deze contactgegevens. Uw verzoek tot inzage of ander verzoek wordt binnen een maand verwerkt. Hier zijn geen kosten voor u aan verbonden.

Aanpassen privacyverklaring

AVGSteunpunt.nl behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De laatste versie van onze privacyverklaring staat op onze website.