AVGSteunpunt.nl is een initiatief van vijf verschillende ondernemers. Deze ondernemers willen andere ondernemers helpen om zo veel mogelijk te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Om die reden is de website AVGSteunpunt.nl opgericht.

Geen rechtspersoon

AVGSteunpunt.nl is geen rechtspersoon. U kunt dan ook geen overeenkomst met ons afsluiten. Overeenkomsten worden individueel met de betreffende ondernemer die betrokken is bij deze website, gesloten.

De betrokken ondernemers zijn: Nieuwe Pixels, Yourdentity, Duidelijk in Tekst, Al Timone en Kroon Legal.

Deze website dient enkel om u zo veel mogelijk te wijzen op de verplichtingen die voor ondernemers uit de AVG voortvloeien. De website is op dit moment nog niet volledig. De informatie op de website kan daarom niet worden gebruikt om volledig aan de AVG te voldoen.

Beperkte aansprakelijkheid

Wij spannen ons in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website, geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kunnen wij nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Yourdentity. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ons, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.